دسته: بیمه بدنه

ماده ۱۰ بیمه چیست ؟

  • توسط مدیر
  • چهارشنبه , ۶ شهریور ۱۳۹۸
  • 0
ماده ۱۰ – درصورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال، مسوول خسارت خواهد بود. به عنوان مثال : فرض کنید شخصی خودروی خود را که ۱۰۰ میلیون ریال ارزش دارد، به مبلغ ۵۰ میلیون ریال بیمه می […]

نوشته های تازه

مقالات ویژه اعضا

error: Content is protected !!