بیمه نامه ثالث

هرگونه خسارت مالی و جانی وارد شده به اشخاص ثالث در حوادث رانندگی به عهده بیمه شخص ثالث است. بر اساس قانون، خرید بیمه شخص ثالث برای تمام خودروها اجباری است و نداشتن این بیمه عواقب جبران ناپذیری برای دارندگان وسائل نقلیه به همراه خواهد داشت.

در قرارداد بیمه شخص ثالث:

  • شخص اول صاحب بیمه نامه و مالک خودرو است که به آن شخص بیمه گذار گفته می شود.
  • شخص دوم یا ثانی شرکت ارائه دهنده بیمه شخص ثالث است که بیمه گر خوانده     می شود.
  • شخص سوم یا ثالث تمام افرادی هستند که در حوادث مرتبط با خودرو، زیان جانی یا مالی دیده باشند.

البته در تعریف این بیمه راننده مقصر حادثه، شخص ثالث محسوب نمی شود و برای جبران خسارت های جانی راننده مقصر، بیمه حوادث راننده به همراه بیمه نامه شخص ثالث ارائه می شود.

لازم به ذکر است که بیمه حوادث راننده فقط خسارت های جانی وارد شده به راننده را جبران می کند و در برابر خسارت های مالی هیچگونه پوششی ارائه نمی دهد.

چه مواردی تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می گیرد؟

پوشش های بیمه شخص ثالث به دو دسته پوشش مالی و جانی تقسیم می شود که پوشش جانی این بیمه شامل غرامت فوت، نقص عضو و هزینه های درمانی افراد آسیب دیده در حوادث رانندگی است و در پوشش مالی آن خسارت های مالی وارد شده به خودرو یا اموال افراد زیان دیده (به جز راننده مقصر) جبران می شود.

سقف پرداخت هزینه ها در پوشش جانی بر اساس مبلغ دیه در ماه حرام تعیین می گردد. سقف پوشش مالی نیز در شرکت های مختلف بیمه متفاوت است اما حداقل پوشش مالی تعیین شده توسط بیمه مرکزی در سال ۹۸، ۹ میلیون تومان می باشد.

حداکثر پوشش مالی در بیشتر شرکت های بیمه معادل ۳۰ میلیون تومان و در بعضی از شرکت ها مثل بیمه شخص ثالث ایران در شرایط خاص تا ۱۵۰ میلیون تومان هم می رسد.

نوشته های تازه

مقالات ویژه اعضا

error: Content is protected !!