بیمه نامه بدنه

Upset driver After Traffic Accident.It’s so sad and helpless

منظور از پوشش های اصلی، خسارت هایی است که به صورت عادی و بدون خرید پوشش اضافی توسط بیمه بدنه جبران می شود. پوشش های اصلی بیمه بدنه شامل موارد زیر است:

  • هر گونه حادثه و تصادف با خودروی دیگر یا جسم ثابت و متحرک
  • سقوط، واژگونی، آتش سوزی، صاعقه و انفجار
  • سرقت کلی خودرو (مربوط به دزدیده شدن خودرو و آسیب های وارد شده به وسایل اصلی خودرو یا وسایل اضافی درج شده در بیمه نامه در حین سرقت)
  • خسارتی كه در جریان نجات و یا انتقال خودرو خسارت دیده به آن وارد شود.
  • در صورت بروز خطرات اصلی، خسارت باطری و لاستیک های خودرو نیز تا ۵۰ درصد قیمت نو قابل پرداخت است.

پوشش های اضافی بیمه بدنه

در کنار پوشش های اصلی یک سری پوشش اضافی نیز توسط شرکت های بیمه ارائه می شوند که خرید آن ها به انتخاب مشتری صورت می گیرد و برای هرکدام مبلغ جداگانه ای به قیمت اصلی بیمه نامه اضافه خواهد شد.

این پوشش ها خسارت مواردی را جبران می کنند که در تعهد پوشش اصلی بیمه بدنه نیست.

مهم ترین پوشش های اضافی بیمه بدنه عبارتند از:

پوشش سرقت در جای قطعات: خسارت ناشی از دزدی وسایل و قطعات اتومبیل در حالت توقف، تحت پوشش می باشد.

پوشش ایاب و ذهاب: اگر خودرو به دلیل حادثه قابل استفاده نبوده و برای تعمیر در تعمیرگاه متوقف باشد، روزانه مبلغی به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به بیمه گذار پرداخت می شود. در این پوشش حداکثر مدت زمان پرداخت هزینه ۳۰ روز می باشد.

پوشش شکست شیشه: از طریق این پوشش خسارت ناشی از شکست شیشه به هر علت جبران خواهد شد.

پوشش نوسانات قیمت: در بیمه بدنه پرداخت خسارت بر اساس ارزش واقعی خودرو در زمان خرید بیمه نامه انجام می شود. در صورتی که ارزش خودروی شما در مدت بیمه افزایش پیدا کرده و از قیمت درج شده در بیمه نامه بیشتر شده باشد، با استفاده از پوشش نوسانات قیمت می توانید خسارت را به ارزش روز خودرو دریافت کنید.

پوشش بلایای طبیعی: در این پوشش خسارت های ناشی از خطرات طبیعی مانند زمین لرزه، سیل، آتشفشان توسط شرکت بیمه جبران می شود.

پوشش رنگ – مواد شیمیایی – اسید پاشی: با داشتن این پوشش، همه خسارت های ناشی از پاشیده شدن مواد اسیدی و یا رنگ و مواد شیمیایی بر روی بدنه خودرو تحت پوشش قرار می گیرد.

پوشش ترانزیت (خارج از کشور): این پوشش مربوط به خطراتی است که خارج از مرزهای کشور به وسایل نقلیه وارد می شود.

پوشش حذف فرانشیز: همانطور که می دانید پرداخت بخشی از خسارت به عهده بیمه گذار است که به آن فرانشیز می گویند. با خرید پوشش حذف فرانشیز، می توانید خسارت های به وجود آمده را به صورت کامل از شرکت بیمه دریافت کنید.

پوشش کشیدن میخ: در این پوشش خسارات ناشی از کشیدن میخ و ایجاد خط و خش بر روی خودرو با اجسام تیز جبران می گردد. البته باید توجه داشت که این پوشش فقط در بیمه بدنه ایران ارائه می شود.

پوشش هزینه توقف خودروهای بارکش و اتوکار: این پوشش مختص به خودروهای بارکش و اتوکار است و توسط بعضی از شرکت های بیمه ارائه می شود. در این پوشش در صورتی که خودرو به علت خطرات تحت پوشش بیمه بدنه قابل استفاده نباشد و در تعمیرگاه متوقف بماند، خسارتی به صورتی روزانه به آن پرداخت می شود. میزان هزینه پرداختی بیمه به نوع خودرو و ظرفیت آن بستگی دارد.

نوشته های تازه

مقالات ویژه اعضا

error: Content is protected !!